Enquete zomerschema’s

Voor de komende zomerschema’s hopen we weer een normaal seizoens schemaoverleg met P&A te kunnen hebben. Om beter inzicht te krijgen in jullie wensen en ideeën hebben we een enquete samengesteld waarin we de mogelijke aanpassingen aan jullie voorleggen. We gaan deze dan inventariseren en uiteraard ook met jullie delen. Met die resultaten gaan we dan de zomerschema besprekingen in om een pakket te realiseren waarbij we het collectief het mooiste omlopenpakket aan kunnen bieden.Corona zal mogelijk nog niet toestaan dat alle omlopen weer cao conform zullen zijn. De verwachting is dat sommige bestemmingen helaas nog steeds aangepast zullen moeten  worden vanwege de verschillende overheidseisen.
Dit formulier verzamelt informatie uit bovenstaande velden om een email naar het gekozen contact te kunnen versturen.
Lees onze Privacy Policy voor meer informatie over hoe wij met gegevens omgaan.