Enkele belangrijke zaken die in het overleg met KLM aan de orde komen zijn: de Werk- en Rusttijden Regeling (WRR), hotels, daggelden, crewmaaltijden en veiligheid op de route. Daarnaast houden we ons bezig met allerlei zaken die onze directe tewerkstelling betreffen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het schema overleg, dat ieder seizoen door de GC wordt gevoerd.

Daarnaast is er ook een regeling voor inspraak bij benoemingen (IBB). Dit geldt o.a. bij aanstellingen van nieuwe managers waar vliegers mee te maken hebben. De namen van aankomende instructeurs en inspecteurs worden eveneens geventileerd naar de GC alvorens deze gepubliceerd worden..

Een ander, heel belangrijk punt waar de GC zich mee bezig houdt is de gehele ARBO-wetgeving. Ook hier heeft de GC een grote verantwoordelijkheid. Zaken die ons direct aangaan worden in het overleg gebracht en de bredere (groepscommissie overstijgende) zaken worden naar de OR commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) gebracht. In deze OR-commissie hebben altijd 2 vliegers uit GC32 een zetel.

De OR kent naast de VGWM commissie een groot aantal andere commissies. In de meeste, voor ons vliegers belangrijke commissies zit een afvaardiging van GC32. In de OR zelf hebben we twee zetels, waarvan één in het dagelijksbestuur. Belangrijke punten waar we op ons niveau niet uitkomen kunnen altijd in de OR opgebracht worden.

Over al deze zaken, en/of zaken waar u geen antwoord op kunt vinden, kunt u ons benaderen. Het liefst worden wij benaderd via e-mail, maar ook kunt u ons benaderen via ons postvak op SPL-Centrum of per telefoon (zie colofon Grocourant).